Home ข่าวสังคม Lottory แห่กราบไหว้ พระเจ้าทองสัมฤทธิ์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ อายุกว่า 500 ปี 1 เดียวในล้านนา เผย ขอพรการสอบ-การทำงาน มักประสบผลสำเร็จ

แห่กราบไหว้ พระเจ้าทองสัมฤทธิ์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ อายุกว่า 500 ปี 1 เดียวในล้านนา เผย ขอพรการสอบ-การทำงาน มักประสบผลสำเร็จ

84

แห่กราบไหว้ พระเจ้าทองสัมฤทธิ์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ อายุกว่า 500 ปี 1 เดียวในล้านนา เผย ขอพรการสอบ-การทำงาน มักประสบผลสำเร็จ

วันที่ 22 มค.2567 ที่วัดศรีบุญชุม ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา มีพระพุทธรูปโบราณ ชื่อ พระเจ้าทองสัมฤทธิ์ หรือ พระสิงห์สาม สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ ศิลปะเชียงแสน โบราณล้านนา อายุกว่า 500 ปี ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถ วัดศรีบุญชุม

เป็นพระพุทธรูปโบราณเก่าแก่ ที่เป็นพระพุทธรูปเนื้อทองสัมฤทธิ์ องค์เดียวแต่มีศิลปะ 3 สิงห์ คือ พระพุทธรูป สิงห์ 1 สิงห์ 2 สิงห์ 3 มารวบรวมไว้ภายในองค์เดียวกัน และมีองค์เดียวใน จ.พะเยา หรือในล้านนา

แห่กราบไหว้ พระเจ้าทองสัมฤทธิ์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ อายุกว่า 500 ปี 1 เดียวในล้านนา เผย ขอพรการสอบ-การทำงาน

แห่กราบไหว้ พระเจ้าทองสัมฤทธิ์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ อายุกว่า 500 ปี 1 เดียวในล้านนา เผย ขอพรการสอบ-การทำงาน

และเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาว อ.แม่ใจ อีกองค์หนึ่ง ที่เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่ ที่สามารถดลบันดาลประทานพรโชคลาภให้แก่ผู้ที่เข้ามากราบไหว้บูชา ขอพร

โดยเฉพาะการขอพรในเรื่องของการสอบ การทำงาน มักจะประสบผลสำเร็จ และการบนด้วยด้วยไข่ต้ม 99 ฟอง และน้ำพริกปลานึ่งใส่สำรับมาถวายแก้บน

พระครูพระครูประยุตสีลสุนทร เจ้าอาวาสวัดศรีบุญชุม เจ้าคณะตำบลศรีถ้อย กล่าวว่า พระเจ้าทองสัมฤทธิ์ หรือ พระสิงห์ 3 เป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนโบราณ ซึ่งเป็นพระพุทธรูป 3 ศิลปะ หรือมี 3 สิงห์ เรียกว่าพระสิงห์ 1 สิงห์ 2 สิงห์ 3 รวมอยู่ในองค์เดียว

พระครูพระครูประยุตสีลสุนทร กล่าวต่อว่า สร้างด้วยเนื้อทองสัมฤทธิ์ อดีตเคยอยู่ที่วัดดวงดีเป็นวัดร้างเก่าแก่ ชาวบ้านได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดศรีบุญชุมจนถึงทุกวันนี้ และจะมีงานประเพณีสรงน้ำพระเจ้าทองสัมฤทธิ์ เดือน 6 ช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ.ของทุกปี

สำหรับพระพุทธรูปทองสำฤทธิ์ มีขนาดหน้าตักกว้าง 60 เซนติเมตร ความสูง 160 เซนติเมตร น้ำหนักครึ่งตัน ประดิษฐานหน้าพระประธานอยู่ภายในอุโบสถ วัดศรีบุญชุม และถือว่าเป็นพระพุทธรูปโบราณ ที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 500 ปี

มีความงดงามและความศักดิ์สิทธิ์จนเป็นที่เคารพนับถือของชาวอ.แม่ใจ และต่างพื้นที่ ที่สำคัญในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระพุทธรูปจนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของคนทั่วไป