Home ข่าวสังคม แห่ สมัครทหาร ยุคใหม่แล้วเกือบ 2 หมื่นคน เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง สิทธิประโยชน์เพียบ

แห่ สมัครทหาร ยุคใหม่แล้วเกือบ 2 หมื่นคน เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง สิทธิประโยชน์เพียบ

59

เมื่อวันที่ 22 ม.ค.67 ร.อ.หญิง จุฑาพัชร เปรมบัญญัติ ผช.โฆษก ทบ. เปิดเผยว่า จากการที่กองทัพบกและเหล่าทัพต่างๆ เปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2567 (ทหารออนไลน์) ตั้งแต่ 4 ก.ย.66 ซึ่งในส่วนของกองทัพบกจะปิดรับสมัครใน 28 ม.ค.67 นี้ ปัจจุบันมีชายไทยสมัครแล้วกว่า 18,857 คน (เฉพาะในส่วนของ ทบ.)

กองทัพบกจึงขอเชิญชวนชายไทยที่เป็นทหารกองเกิน อายุ 18-20 ปี หรือทหารกองเกิน อายุ 22-29 ปี ที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการ ที่มีคุณสมบัติร่างกายสมบูรณ์ดี มีความสูง 146 ซม. ขึ้นไป และขนาดรอบอก 76 ซม.ขึ้นไป สมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการด้วยตนเองได้ง่ายๆ ผ่านทางเว็บไซต์ https://rcm.rta.mi.th หรือแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ตลอด 24 ชม.

สำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้ามาเป็นทหารกองประจำการ อาทิ ได้รับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยงประจำ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว รวมกันไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน, โควตาสอบนักเรียนนายสิบทหารบก, มีสิทธิได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น, รับสวัสดิการในการรักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

และมีประกันชีวิตในระหว่างประจำการ, ได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพในด้านต่างๆ รวมถึงการจัดหางานให้ก่อนครบกำหนดปลดออกจากกองประจำการ นอกจากนี้ หากทหารกองประจำการท่านใดประสงค์จะรับราชการต่อภายหลังปลดประจำการเป็นทหารกองหนุนแล้วก็จะได้รับสิทธิและคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบบรรจุเข้ารับราชการต่างๆ ที่กองทัพบกเปิดรับ

สำหรับผู้ที่สมัครแล้วสามารถเข้ารับการคัดเลือกในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 27-28 ม.ค.67 นี้ ที่มณฑลทหารบกและพื้นที่ที่กำหนด จำนวน 89 แห่งทั่วประเทศ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://rcm.rta.mi.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 0-2223-3259 (ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.)