Home ข่าวสังคม ของบ 400ล้าน ย้าย”อุเทนถวาย”ไปที่ใหม่ 24ไร่ รับนักศึกษาปี 1 เหมือนเดิม

ของบ 400ล้าน ย้าย”อุเทนถวาย”ไปที่ใหม่ 24ไร่ รับนักศึกษาปี 1 เหมือนเดิม

233

กรณีข่าวที่มีการเตรียมสั่ง “อุเทนถวาย” ห้ามรับนักศึกษาปี 1 ในปีการศึกษา 2567 พร้อมเร่งย้าย”อุเทนถวาย” ไปวิทยาเขตอื่น ตามคำสั่งศาลปกครอง คืบหน้าล่าสุดวันที่ 8 ก.พ.67 น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ได้ตอบกระทู้ถามสดของนายชวน หลีกภัย ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรกรณีนโยบายการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ว่า

"อุเทนถวาย"รับนักศึกษาปี 1 เหมือนเดิม ของบ 400ล้าน ย้ายไปที่ใหม่ 24ไร่ การรับนักศึกษาของวิทยาเขตอุเทนถวาย ยังคงรับนักศึกษาปี 1 เหมือนเดิม แต่ให้มีการบริหารจัดการการเรียนการสอนเพื่อให้สอดรับกับแผนการย้ายที่ตั้งของอุเทนถวาย ซึ่งเป็นข้อเสนอจากการประชุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มทร.ตะวันออก, จุฬาฯ ,กรมธนารักษ์, สำนักงบประมาณ และสำนักงานอัยการสูงสุด

"อุเทนถวาย"รับนักศึกษาปี 1 เหมือนเดิม ของบ 400ล้าน ย้ายไปที่ใหม่ 24ไร่

โดยตนเป็นประธาน โดยเสนอให้อุเทนถวาย ย้ายสถานที่ไปยังวิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี หรือสถานที่ที่กรมธนารักษ์จัดหาให้ หรือสถานที่ที่มีผู้บริจาคให้ และเห็นควรให้ปรับแผนการรับนักศึกษาใหม่ โดยเปิดรับนักศึกษาใหม่ในวิทยาเขตอื่น ๆ แทน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนดังกล่าวในวันที่ 10 ก.พ.2567

"อุเทนถวาย"รับนักศึกษาปี 1 เหมือนเดิม ของบ 400ล้าน ย้ายไปที่ใหม่ 24ไร่ สำหรับการจัดหาสถานที่เรียนให้นักศึกษาที่ต้องย้ายนั้น ในเบื้องต้นได้กำหนดไว้ใน 4 พื้นที่ ได้แก่

  • วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี
  • วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
  • พื้นที่บริจาคที่มีนบุรี กรุงเทพฯ
  • พื้นที่ที่ราชพัสดุใน จ.สมุทรปราการ

ซึ่งทั้ง 4 สถานที่สามารถเดินทางได้สะดวก โดยกระทรวง อว. ได้ประสานกับอุเทนถวายเพื่อจัดทำรายละเอียดในการจัดทำคำของบประมาณ และประสานกับสำนักงบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือในการสนับสนุนในด้านต่างๆ

"อุเทนถวาย"รับนักศึกษาปี 1 เหมือนเดิม ของบ 400ล้าน ย้ายไปที่ใหม่ 24ไร่

ขณะที่อุเทนถวายได้มีการจัดทำแผนการเคลื่อนย้ายบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย ซึ่งมีจำนวน 125 คน โดยจัดหาพื้นที่การปฏิบัติงานบางส่วนในพื้นที่จักรพงษภูวนารถ และเตรียมการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการทำงาน และกำหนดเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 12 มี.ค.2567

นอกจากนี้ ยังจัดทำแผนเคลื่อนย้ายพื้นที่เขตพื้นที่อุเทนถวาย โดยจัดทำโครงการก่อสร้างขยายเขตพื้นที่การศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ บนที่ดินจำนวน 24 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา ที่มีนบุรี กรุงเทพฯ เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายนักศึกษา ทั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยฯ แล้วพร้อมกับได้เสนอของบประมาณในปี 2568 จำนวนประมาณ 400 ล้านบาทต่อสำนักงบประมาณแล้ว