Home ข่าวสังคม นักเรียนกุมขมับ ข้อสอบประวัติศาสตร์ไทย เจอตัวเลือกแบบนี้ต้องตอบข้อไหนดี

นักเรียนกุมขมับ ข้อสอบประวัติศาสตร์ไทย เจอตัวเลือกแบบนี้ต้องตอบข้อไหนดี

72

ทำเอานักเรียนถึงกับต้องเกาหัวทันที หลังจากที่เจอข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ไทย เมื่อได้อ่านตัวเลือกของโจทย์ในแต่ละข้อแล้ว ถึงกับต้องกุมขมับแล้วร้องคำว่า อิหยังวะ! ต้องตอบข้อไหนดีเนี่ย

นักเรียนกุมขมับ ข้อสอบประวัติศาสตร์ไทย ตัวเลือกแบบนี้ต้องตอบข้อไหนดีนักเรียนกุมขมับ ข้อสอบประวัติศาสตร์ไทย ตัวเลือกแบบนี้ต้องตอบข้อไหนดี

โดยเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2567 เพจเฟซบุ๊ก เรียนไปเหอะ อยากสอนครับ ได้แชร์ภาพข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย ในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยในโจทย์นั้นได้ตั้งคำถามว่า

“หากนักเรียนเป็นพระมหาอุปราชา เมื่อพระนเรศวรเชิญให้รบกันตัวต่อตัว นักเรียนจะทำอย่างไร” ซึ่งมีตัวเลือกคำตอบ 4 ข้อ ได้แก่

ก. ด่าพระนเรศวรว่า อย่ามามั่น
ข. เรียกโหรมาทำนายว่าตนเองจะตายหรือไม่
ค. ชวนพระนเรศวรไปกินข้าวก่อนค่อยมารบกัน
ง. ร้องเพลงแม่ฮ่างมหาเสน่ห์ให้พระนเรศวรฟังเพื่อถ่วงเวลา

นักเรียนกุมขมับ ข้อสอบประวัติศาสตร์ไทย ตัวเลือกแบบนี้ต้องตอบข้อไหนดีนักเรียนกุมขมับ ข้อสอบประวัติศาสตร์ไทย ตัวเลือกแบบนี้ต้องตอบข้อไหนดี

หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ได้มีผู่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก อาทิ ค.ละกัน หิวข้าวอ่ะ , ค.ก่อนกองทัพต้องเดินด้วยท้อง , จ.ถูกทุกข้อ เป็นต้น