Home ข่าวสังคม อัปเดตแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท กลุ่มนี้ได้สิทธิแน่นอน

อัปเดตแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท กลุ่มนี้ได้สิทธิแน่นอน

152

ประธานคณะกรรมการฯ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะเริ่มหารือเกี่ยวกับ ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บา ท กันในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ ที่จะนำข้อแนะนำมาพิจารณา เดินหน้าโครงการเพื่อประชาชนจะได้ใช้ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ หลังจากที่โครงการเลื่อนออกไป

ทั้งนี้ ต้องมาดูกันถึงการตัดสินใจว่าจะเริ่มทำโครงการได้เมื่อใด และยังคงเป็นแนวทางเดิมที่จะต้องให้คนกลุ่มเดิมคืออายุ 16 ปีขึ้นไป ที่มีกว่า 50 ล้านคน ในพื้นที่ของผู้ใช้ที่ลงทะเบียนไว้ รวมไปถึงใช้ระบบ blockchain ที่่ไม่ได้ใช้ผ่านแอป “เป๋าตัง” หรือจะปรับใหม่ให้เฉพาะกลุ่มเปราะบาง ผ่านแอป เป๋าตัง ที่มีการวางระบบไว้แล้วในรัฐบาลชุดก่อน

โดยต้องดูกันว่า 15 กุมภาพันธ์ นี้ จะมีผลออกมาทันที เพื่อเดินหน้าต่อการนำร่าง พ.ร.บ.เข้าสภาฯ เพื่อพิจารณา หรือต้องปรับแก้ ร่าง พ.ร.บ. เพื่อให้สอดคล้องกับข้อแนะนำของ ป.ป.ช. และคำปรึกษาของกฤษฎีกา ที่ต้องทำตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง รวมถึงการป้องกันการทุจริตในการจัดทำโครงการฯ

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยืนยันว่า ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บา ท ถือเป็นโครงการที่จำเป็นต้องทำ หากไม่มีการกระตุ้นเศรษฐกิ จครั้งใหญ่ ในปี 2567 นี้ มีความเสี่ยงที่ในอีก 1 ปี หรือ 2 ปี ข้างหน้า จะเกิดวิกฤติครั้งใหญ่ทางเศรษฐกิจของไทย จึงมีความจำเป็นต้องเดินหน้าโครงการ แต่ทั้งนี้ก็พร้อมรับฟังข้อห่วงใยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ย้ำทุกอย่างเดินหน้าตามข้อกฎหมาย ให้รอฟังความชัดเจนในวันพรุ่งนี้ (15 ก.พ.67) อีกครั้ง ระบุมีความคืบหน้าให้ทุกคนแน่นอน

สำหรับเงื่อนไขผู้มีสิทธิได้รับดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บ าท ที่เคยมีการประกาศไว้ มีรายละเอียดดังนี้

ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บา ท ใครมีสิทธิได้รับบ้าง?

อายุ 16 ปีขึ้นไป

รายได้ไม่เกิน 70,000 บ าทต่อเดือน

เ งินฝากไม่เกิน 500,000 บ าท

กรณีรายได้ไม่เกิน 70,000 บ าทต่อเดือน แต่เงินฝากเกิน 500,000 บา ท จะไม่ได้รับสิทธิ

กรณีรายได้เกิน 70,000 บา ทต่อเดือน แต่เงินฝากน้อยกว่า 500,000 บ าท จะไม่ได้รับสิทธิ

เงื่อนไขการใช้งาน ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บ าท

ประชาชนสามารถใช้ซื้อสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภคได้เท่านั้น
โดย ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าและบริการ ดังนี้

สินค้าออนไลน์

สิ่งของอบา ยมุข เช่น เห ล้า บุห รี่ ผลิตภัณฑ์ย าสูบ กัญชา กระท่อม พืชกระท่ อม และผลิตภัณฑ์จากกัญชาและพืชกระท่อม

บัตรกำนัล หรือ บัตรเงินสด

เพชร พลอย ทองคำ อัญมณี

ชำระหนี้

ค่าน้ำ

ค่าไฟ

ค่าโทรศัพท์

ค่าน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ

ค่าเทอม หรือ ค่าเรียน

ร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการ ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท

ร้านค้าไม่ต้องจด VAT

ร้านค้ารถเข็น ร้านโชว์ห่วย ร้านค้าที่อยู่บนแอพเป๋าตัง ใช้ได้หมด แต่ต้องมีการลงทะเบียนรับสิทธิ และร้านค้าที่จะขึ้นเงินได้ต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้น