Home ข่าวสังคม Lottory ต่อไปนี้จะรวยโคตรๆ ‘หมอลักษณ์’ ทำนายดวง 3 ราศี ช่วงนี้ พ้นวิกฤต ชีวิตฟื้น เงินทองไหลมาเทมา

ต่อไปนี้จะรวยโคตรๆ ‘หมอลักษณ์’ ทำนายดวง 3 ราศี ช่วงนี้ พ้นวิกฤต ชีวิตฟื้น เงินทองไหลมาเทมา

176

‘หมอลักษณ์’ หรือ หมอลักษณ์ ราชสีห์ ฟันธง 3 ราศี ที่ในช่วงนี้จะ “พ้นวิกฤต ชีวิตฟื้น” เงินทองไหลมาเทมา ชีวิตมั่นคง มีราชาโชคทับดวงชะตา ซึ่ง 3 ราศีที่ว่านี้ ได้แก่ ราศีเมษ ราศีตุลย์ ราศีมังกร

หมอลักษณ์ ราชสีห์’ เตือน 3 ราศี คือ ราศีเมษ (เกิดระหว่าง 13 เม.ย. – 13 พ.ค.) ราศีตุลย์ (เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.) ราศีมังกร (เกิดระหว่าง 16 ม.ค. – 12 ก.พ.) ในช่วงนี้ พ้นวิกฤต ชีวิตฟื้น โดย 9 ม.ค. ดาวพฤหัสบดีเดินหน้า และที่สำคัญเวลาชีวินฟื้น จะพลิกฟื้นจากราศีแม่ธาตุ
‘ราศีเมษ’ เด่นชัดพฤหัสบดีเป็นราชาโชคทับดวงชะตา ดาวอังคารโคจรเข้าเรือนกัมมะ เป็นองค์เกณฑ์ มั่นคง ตั้งต้น ชีวิตฟื้น

‘ราศีตุลย์’ ดาวพฤหัสบดีเล็งชะตาดาวอังคาร คือ เจ้าเรือนการเงินเป็นมหาอุจจ์ เงินทองไหลมาเทมา

‘ราศีมังกร’ ดาวอังคารเป็นมหาอุจจ์ทับเรือนชะตา

หมอลักษณ์ ขอให้ 3 ราศีนี้ลุกขึ้นสู้มีความหวัง และกำลังใจ แล้วจะพ้นวิกฤตชีวิตจะฟื้น ตามมุมของดวงโลก ดวงเมือง และดวงคุณ

w644-23

4-C13-CEF5-0-E30-453-D-86-F0-49-D7400-F1353

d-FQROr7o-Wzulq5-Fa5-BEj-Cgaj-N4z7-ICj2-ZYg-Rcd-Xf2-Feb-Rvn-BX0-M4-T1-Cyqon2-FRRpt-CT-1

d-FQROr7o-Wzulq5-Fa5-Bc-SZa-YQ3f-HODIp-Bu-Aca-Oe-Q01i-Lp-A7-SFK9-Mt-Af-Ssl-VLUryl0t-AG

Aqqfkz-Ohz8-ASBVr-Htb16