Home ข่าวสังคม ถวายความอาลัย สมเด็จพระสังฆราชแห่งกัมพูชา สิ้นพระชนม์ สิริพระชนมายุ 92 ปี

ถวายความอาลัย สมเด็จพระสังฆราชแห่งกัมพูชา สิ้นพระชนม์ สิริพระชนมายุ 92 ปี

53

เมื่อวันที่ 27 ก.พ.67 พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือเจ้าคุณประสาร เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย โพสต์เฟซบุ๊ก พระราชวัชรสารบัณฑิต – เจ้าคุณประสาร เมื่อวันที่ 26 ก.พ.ที่ผ่านมา แจ้งข่าวการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสังฆราช (Tep Vong) แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

โดยระบุว่า เจ้าพระคุณสมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี เทพ วงศ์ (Tep Vong) สมเด็จพระสังฆราช แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา สิ้นพระชนม์ วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.40 น. ณ วัดอุณณาโลม ราชธานี พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา สิริพระชนมายุ 92 ปี พรรษา 72


สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี เทพ วงศ์ ประสูติ เมื่อปี พ.ศ.2475 อุปสมบท ปี พ.ศ.2496 เมื่ออายุ 21 ปี และได้รับการสถาปนาให้ดำรงตำแหน่ง สมเด็จพระสังฆราชแห่งมหานิกาย ในปี 2524 และทรงดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอุณาโลมในกรุงพนมเปญ