Home ข่าวสังคม คุมประพฤติ ไฟเขียว ‘ทักษิณ’ ยื่นขอเดินทางไปเชียงใหม่ ได้ตามขั้นตอนปกติ เพื่อสภาพจิตใจและการรักษาที่ดีขึ้น

คุมประพฤติ ไฟเขียว ‘ทักษิณ’ ยื่นขอเดินทางไปเชียงใหม่ ได้ตามขั้นตอนปกติ เพื่อสภาพจิตใจและการรักษาที่ดีขึ้น

58

เมื่อวันที่ 6 มี.ค.2567 พ.ต.ท.มนตรี บุญยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ในฐานะโฆษกกรมคุมประพฤติ กล่าวถึงกรณีหากนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งอยู่ระหว่างพักโทษ และแจ้งที่อยู่ไว้ที่บ้านจันทร์ส่องหล้า เขตบางพลัด กรุงเทพฯ แต่ต้องการเดินทางออกนอกพื้นที่ ตามที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ระบุว่านายทักษิณ อยากไป จ.เชียงใหม่ เพื่อพบกับญาติและกราบสถูปของตระกูลชินวัตรว่า น.ส.แพทองธาร ในฐานะผู้อุปการะนายทักษิณ ยื่นเรื่องขออนุญาตกับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติในเขตพื้นที่

โดยระบุกำหนดเวลา และวัตถุประสงค์ในการออกจากที่พำนักที่แจ้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาตได้ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนปกติ ที่ผู้พักโทษยื่นขอเดินทางได้

พ.ต.ท.มนตรี กล่าวอีกว่า การพิจารณาก็ต้องดูว่า การขอออกนอกจังหวัดเป็นเหตุจำเป็น หรือสามารถเป็นเหตุช่วยเหลือเยียวยาในการกลับตัวเป็นคนดี ก็ขอไปต่างจังหวัดได้ เพียงแค่ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ถ้าไปไม่หลายวัน และเพื่อทำให้สภาพจิตใจและเพื่อการรักษาตัวที่ดีขึ้น ก็ใช้ดุลยพินิจอนุญาตได้เพราะไม่ได้ทำให้เกิดความเสื่อมเสีย

ถือเป็นการขอเคลื่อนย้ายพื้นที่ชั่วคราว แต่หากต้องการย้ายที่อยู่ ก็ต้องแจ้งผู้อุปการะ ประสานเจ้าหน้าที่คุมประพฤติต้องไปตรวจบ้านพักที่จะพักอาศัยระหว่างพักโทษ เงื่อนไขก็เป็นตามเดิมที่คณะกรรมการพักโทษกำหนด ให้ทำหรือไม่ให้ทำในสิ่งใด

ส่วนกรณีนายทักษิณ ยื่นเรื่องขอต่อเจ้าพนักงานคุมประพฤติหรือยัง หรือจะได้รับอนุญาตให้เดินทางได้ในวันใดเป็นสิทธิส่วนบุคคล ที่กรมคุมประพฤติไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้