Home ข่าวสังคม น้ำใจคนชัยนาท 2 แม่ลูกเร่ร่อน ขอสังกะสีวัดทำบ้าน หลวงพ่อมาดูที่ ไม่มีอะไรเลย ก่อนสร้างให้ทั้งหลัง แต่ยังไม่มีไฟฟ้า เพราะอยู่นอกเขต ...

น้ำใจคนชัยนาท 2 แม่ลูกเร่ร่อน ขอสังกะสีวัดทำบ้าน หลวงพ่อมาดูที่ ไม่มีอะไรเลย ก่อนสร้างให้ทั้งหลัง แต่ยังไม่มีไฟฟ้า เพราะอยู่นอกเขต อ่านข่าวในคอมเมนต์

65

วันที่ 7 ม.ค.67 ที่บริเวณริมคลองชลประทาน หมู่ 13 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท พระสงฆ์ สามเณร และชาวบ้าน ช่วยกันก่อสร้างบ้านพักอาศัย เป็นลักษณะเพิงหมาแหงน ขนาด 1 ห้องนอน พร้อมห้องน้ำ 1 ห้องให้กับผู้ยากไร้สองแม่ลูก ไม่มีที่อยู่อาศัย หลังได้ขออนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

โดยวัสดุ อุปกรณ์บางส่วนนำมาจากวัดชายทุ่ง ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกับหมู่บ้าน และอีกส่วนได้รับการสนับสนุนจากผู้ใจบุญ หลังสร้างเสร็จ พระราชวชิรกิจจาทร เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เดินทางมามอบข้าวสารอาหารแห้ง และผ้าห่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วย

พระปลัดปกรณ์ โชติปัญโญ รักษาการเจ้าอาวาสวัดชายทุ่ง เปิดเผยว่า มีชาวบ้าน 2 แม่ลูก คือ น.ส.อรอุมา อายุ 31 ปี และ ด.ญ.ฟ้า อายุ 14 ปี ลูกสาว เป็นคนเร่ร่อน ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง รับจ้างทั่วไป มาขอสังกะสีจากวัด เพื่อจะสร้างที่อยู่อาศัย จึงถามว่าขอสังกะสีอย่างเดียวหรือ จึงมาดูสถานที่

ก็พบว่าเป็นที่ของหลวง (ชลประทาน) ไม่มีวัสดุอะไรเลยที่จะสร้างบ้านได้ จึงมอบไม้และสังกะสีเก่าของวัดให้ แล้วประสานคณะกรรมการวัดมาช่วยกันก่อสร้าง และมีผู้ใจบุญทราบข่าว เช่น ร้านไทยจีนดี ค้าวัสดุก่อสร้างได้บริจาค หิน ปูน ทราย และสุขภัณฑ์ จนสามารถก่อสร้างได้แล้วเสร็จ สามารถอาศัยอยู่ได้ มีน้ำประปาใช้ แต่ยังไม่มีไฟฟ้า เพราะอยู่นอกเขตจำหน่ายไฟ ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก