Home ข่าวสังคม Lottory วิธีไหว้พระราหู มีขั้นตอนอะไรบ้าง หันหน้าทางไหน คืนนี้

วิธีไหว้พระราหู มีขั้นตอนอะไรบ้าง หันหน้าทางไหน คืนนี้

41

าหูอมจันทร์ 2567 เกิดเมื่อไร สำหรับ ปรากฏการณ์ ราหูอมจันทร์ 2567 นี้ เป็นการเกิดขึ้นครั้งแรกในรอบ 2 ปี ที่ประเทศไทยคุณจะเห็น จันทรุปราคาเงามัวเต็มดวง คือ วันที่ 24 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 20.46 น. จนถึง 02.56 น. ของวันที่ 25 มีนาคม 2567 รวมเป็นเวลา 4 ชั่วโมง 10 นาที และ วิธีไหว้พระราหู มีขั้นตอนอะไรบ้าง หันหน้าทางไหน คืนนี้ ไปดูกันคะ

วิธีไหว้พระราหู มีขั้นตอนอะไรบ้าง หันหน้าทางไหน คืนนี้
วิธีไหว้พระราหู มีขั้นตอนอะไรบ้าง หันหน้าทางไหน คืนนี้

จันทรุปราคา หรือ ราหูอมจันทร์ หากอยากขอพรต้องทำยังไง ก็คือให้ท่องตามนี้ได้เลยคะ ข้าพเจ้า……. ขอบูชาพระราหูด้วยของดำ (8 หรือ 12) อย่าง (ถ้าไม่มีของไหว้ก็ไม่ต้องเอ่ยคะ) ขอให้อิทธิพลของดาวราหู จงส่งผลดีแก่ดวงชะตาของข้าพเจ้า ขอให้ได้พบเจอแต่กัลยาณมิตรที่ดี ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคร้ายใด ๆ ขอให้เกิดความสุขในครอบครัว ขอให้ดาวราหูประทานพรโชคลาภ และความสำเร็จแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ พร้อมทั้งอธิษฐานขอพรในเรื่องอื่นตามปรารถนา

พระราหูควรไหว้หรือไม่ ก็แล้วแต่ความเชื่อของใครของมัน บางคนก็ว่าไหว้แล้วดี บางคนก็ว่าไหว้แล้วไม่ดี ส่วนหมอดูบางท่านก็ว่าไหว้ได้ จะส่งผลดี บางท่านก็บอกว่าไม่ควรไหว้ อันนี้ก็อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนนะคะ สะดวกทำก็ทำคะ ไม่สะดวกก็ยังไม่ได้ทำก็ได้

วิธีไหว้พระราหู มีขั้นตอนอะไรบ้าง หันหน้าทางไหน คืนนี้
วิธีไหว้พระราหู มีขั้นตอนอะไรบ้าง หันหน้าทางไหน คืนนี้

วิธีไหว้พระราหู มีขั้นตอนอะไรบ้าง หันหน้าทางไหน คืนนี้ ก็คือ….

 1. ให้เตรียมธูป 8 ดอก หรือ 12 ดอก
 2. ให้เตรียมของไหว้ 8 อย่าง
 3. ให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
 4. ให้ไหว้นอกบ้านเท่านั้น

บทสวดบูชาพระราหู

 • ตั้งนะโม 3 จบ
 • กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ
 • สังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ
 • สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
 • พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ
 • กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ
 • สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ
 • สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
 • พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ

คาถาสุริยะบัพพา

 • กุสเสโตมะมะ กุสเสโตโต ลาลามะมะ
 • โตลาโม โทลาโมมะมะ โทลาโมมะมะ
 • โทลาโมตัง เหกุติมะมะ เหกุติฯ

พระคาถาจันทบัพพา

 • ยัตถะตังมะมะ ตังถะยะ ตะวะตัง
 • มะมะตัง วะติตัง เสกามะมะ
 • กาเสตัง กาติยังมะมะ ยะติกาฯ

คำถวายเครื่องสังเวยพระราหู

 • นะโมเม พระราหูเทวานัง ธูปะทีปะ จะปุปผัง สักการะวันทะนัง สูปะพะยัญชะนะ สัมปันนัง โภชะ นานัง สาลีนัง สะปะริวารัง อุทะกังวะรัง อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา หิตายะ สุขายะ พระราหูเทวา มะหิทธิกา เตปิ อัมเห อะนุรัก ขันตุ อาโรคะ เยนะ สุเขมะจะฯ

คาถาลาของบูชาพระราหู

 • คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ (สวด 12 จบ)
 • แล้วขอพรที่ต้องการ (ส่วนใหญ่นิยมขอเรื่องโชคลาภ เงินทอง ขจัดอุปสรรค)

วิธีไหว้พระราหู มีขั้นตอนอะไรบ้าง หันหน้าทางไหน คืนนี้
วิธีไหว้พระราหู มีขั้นตอนอะไรบ้าง หันหน้าทางไหน คืนนี้

และนี่คือความเชื่อส่วนบุคลเท่านั้นนะคะ หากอยากไหว้ก็ไหว้ได้ในเวลาที่กำหนดได้เลยคะ ส่วนใครไม่มีของไหว้ก็สามารถทำได้คะ ใช้แค่ธูปจำนวน 8 ดอก ไม่ต้องสีดำก็ได้คะ ตอนท่องคาถาก็ไม่ต้องท่องคำถวายเครื่องสังเวยพระราหูนะคะ