Home ข่าวสังคม มีเงินเที่ยวสงกรานต์แล้ว พนักงานใจฟู ฮอนด้าใจป้ำ แจกโบนัสฉ่ำๆ 7.5 เดือน บวกเงินพิเศษอีก 6 หมื่น

มีเงินเที่ยวสงกรานต์แล้ว พนักงานใจฟู ฮอนด้าใจป้ำ แจกโบนัสฉ่ำๆ 7.5 เดือน บวกเงินพิเศษอีก 6 หมื่น

35

พนักงานใจฟู ฮอนด้าใจป้ำ แจกโบนัสฉ่ำๆ 7.5 เดือน บวกเงินพิเศษ 6 หมื่น เป็นในส่วนของสองล้อ ขณะที่ฝั่งรถยนต์สั่งจ่าย 7 เดือนเพิ่มเงินพิเศษอีก 50,000 บาท

วันที่ 6 เม.ยน.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลเจรจาการจ่ายเงินพิเศษ หรือโบนัสประจำ 2567 ของกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย (Honda) หลังจากเจรจาเสร็จสิ้นลงไปแล้ว เมื่อวันที่ 5 เม.ย.67 แหล่งข่าวจากสหภาพแรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทย ทั้งในส่วนของ 4 ล้อ (รถยนต์) และ 2 ล้อ (จักรยานยนต์)

โดยในส่วนของบริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ฮอนด้าในประเทศไทย ประกาศปรับเงินขึ้นในอัตรา 4.4 % และมอบเงินโบนัสอีก 7.5 เดือน บวกเพิ่มเงินพิเศษอีก 60,000 บาท

ขณะที่บริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า มีการปรับเงินเงินเดือนในอัตรา 2.8 % โดยจะมีการจ่ายเงินโบนิสั 6.25 เดือน และเงินพิเศษอีก 37,800 บาท และบวกเพิ่มอีก 13,750 บาท รวมเป็นเงินพิเศษ 51,550 บาท


การจ่ายเงินโบนัสประจำปีของฮอนด้าครั้งนี้เป็นผลมาจากการดำเนินงานในปี 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งจะเห็นว่าในส่วนของรถจักรยานยนต์มีการจ่ายเงินโบนัสเดิมขึ้นจากปีที่แล้วที่จ่าย 7 เดือน บวกเงินพิเศษ 55,000 บาท ขณะที่การปรับเงินเดือนขยับลงมาจากเดิมอยู่ที่ 5.9%

ขณะที่ฝั่งรถยนต์ ปีที่ผ่านมามีให้เงินโบนัส 5.8 เดือน และบวกเพิ่มเงินพิเศษอีก 50,580 บาท

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์