Home ข่าวสังคม ได้เป็นที่ปรึกษานายก! เหมาะสมที่สุด ‘ท่านอ้น’ ขึ้นแท่นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาทนายความ

ได้เป็นที่ปรึกษานายก! เหมาะสมที่สุด ‘ท่านอ้น’ ขึ้นแท่นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาทนายความ

59

สภาทนายความ มอบหนังสือแต่งตั้ง “ท่านอ้น” เป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกสภาทนายความ เผยจะตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อความเท่าเทียมด้านความยุติธรรม

วันที่ 5 เม.ย. 2567 ที่ห้องประชุมชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ มอบหนังสือแต่งตั้ง ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์ เป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกสภาทนายความ ปี พ.ศ.

โดยมีคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ และกรรมการสภาทนายความ นายพงศ์พันธ์ ศรีเสวตร์ รองประธานกรรมการ​ พร้อมด้วยกรรมการสำนักงานคดีปกครอง ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดี

ท่านอ้น กล่าวว่า ขอบคุณนายกสภาทนายความที่ให้ความไว้วางใจแต่งตั้งให้เป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกสภาทนายความ ตนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง จะทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และให้ความรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกคน และจะตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันด้านความยุติธรรม

ดร.วิเชียร กล่าวขอบคุณท่านอ้นที่ให้เกียรติเป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกสภาทนายความ เชื่อมั่นว่าต่อจากนี้ไปจะเห็นบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายของสภาทนายความอย่างแน่นอน