Home ข่าวสังคม ศาลสั่งจำคุก กำนันนก 2ปี แก๊ง15ตำรวจโต๊ะจีน โดนคุกด้วย

ศาลสั่งจำคุก กำนันนก 2ปี แก๊ง15ตำรวจโต๊ะจีน โดนคุกด้วย

51

พิพากษาจำคุก คดีกำนันนก วันที่ 9 เม.ย.67 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ศาลอ่านคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ อท 206/2566 คดีหมายเลขแดงที่ อท /2567 ระหว่างพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 3 ยื่นฟ้อง พ.ต.ต.เกียรติศักดิ์ สมสุขที่ 1 กับพวกรวม 23 คน (เป็นตํารวจ 16 นาย ในความผิดต่อตําแหน่งราชการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และพลเรือน 7 คน ในความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ (รวม 23 คน)

ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 84, 86, 91, 92, 157, 184, 189, 200 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 172

ศาลสั่งจำคุก กำนันนก 2ปี แก๊ง15ตำรวจร่วมโต๊ะจีน โดนคุกด้วย

ทั้งนี้แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจ 16 นาย ในความผิดต่อตําแหน่งราชการ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และพลเรือน 7 คน ในความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ รวมทั้งหมด 23 คน
ศาลสั่งจำคุก กำนันนก 2ปี แก๊ง15ตำรวจร่วมโต๊ะจีน โดนคุกด้วย

จากกรณีที่ พ.ต.ต.ศิวกร สายบัว หรือ สารวัตรศิว หรือ สารวัตรแบงค์ ถูกยิงเสียชีวิตภายในงานเลี้ยงที่ บ้านกํานันนก เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 66 เเละมีการให้การช่วยเหลือผู้ก่อเหตุ คือ หน่อง ท่าผา และกำนันนก 

เปิดรายชื่อจำเลยทั้งหมด คดีกำนันนก ประกอบด้วย

จำเลยที่ 1 พ.ต.ต.เกียรติศักดิ์ สมสุข
จำเลยที่ 2 ร.ต.ท.ประสาร รอดผล
จำเลยที่ 3 ร.ต.ท.นิมิตร สลิดกุล
จำเลยที่ 4 ร.ต.ท.ณรงค์ศักดิ์ แตงอำไพ
จำเลยที่ 5 ร.ต.ท.สรรเสริญ ศรีสวัสดิ์
จำเลยที่ 6 จ.ส.ต.พิสิฐ ชิวปรีชา
จำเลยที่ 7 ร.ต.อ.จตุรวิทย์ ชวาลเกียรติธนา
จำเลยที่ 8 ร.ต.อ.ประสมมาศ แสงสุขดี
จำเลยที่ 9 ส.ต.ต.สุทธิกานต์ แซ่ฮ้อ
จำเลยที 10 ส.ต.ต.สรรเสริญ ศรีอุบล
จำเลยที่ 11 ส.ต.ต.ธนทัต ท่าน้ำตื้น
จำเลยที่ 12 ร.ต.อ.นุชิต บรรณชัย
จำเลยที่ 13 ด.ต.ถนอมศักดิ์ มีศรี
จำเลยที่ 14 จ.ส.ต.อภิรักษ์ โรจน์พวง
จำเลยที่ 15 ร.ต.อ.ศิริชัย รูปสวย
จำเลยที่ 16 ร.ต.ท.สมโชค บัวไชย
จำเลยที่ 17 นายสนธยา สุดแน่น
จำเลยที่ 18 นายฐิตินันท์ อินทร์ต้นวงศ์
จำเลยที่ 19 นายนิวัติชัย ปั้นดา
จำเลยที่ 20 นายกฤษดา เหล่งดอนไพร
จำเลยที่ 21 นายชาตรี เขียวทับ
จำเลยที่ 22 นายประวีณ จันทร์คล้าย (กำนันนก)
จำเลยที่ 23 นายอาทิตย์ เก้าลิ้ม

ศาลสั่งจำคุก กำนันนก 2ปี แก๊ง15ตำรวจร่วมโต๊ะจีน โดนคุกด้วย

สรุปศาลพิพากษาจำคุก คดีกำนันนก

  • ศาลมีคำพิพากษาจำคุกจำเลยที่ 1-3, 5 คนละ 2 ปี ,จำคุกจำเลยที่ 4,6-13,15-20, 23 คนละ 1 ปี 4 เดือน , จำคุกจำเลยที่ 21 จำคุก 1 ปี 9 เดือน 21 วัน
  • จำคุกจำเลยที่ 22 คือ กำนันนก  2 ปี ,โทษจำคุกสำหรับ จำเลยที่ 9-11, 19, 20, 23 ให้รอการลงโทษ 2 ปี ยกฟ้องจำเลยที่ 14