Home ข่าวสังคม ช็อก! ครอบครัวป่ วยมะเร็ งทั้งบ้าน หมอวิฉัยจนรู้ต้นตอ มาจากของใช้ที่ทุกบ้านต้องมี

ช็อก! ครอบครัวป่ วยมะเร็ งทั้งบ้าน หมอวิฉัยจนรู้ต้นตอ มาจากของใช้ที่ทุกบ้านต้องมี

23

ช็อก! ครอบครัวป่ว ยมะเร็ งทั้งบ้าน หมอวิฉัยจนรู้ต้นตอ มาจากของใช้ที่ทุกบ้านต้องมี

เปิดรูปภาพ

จาก สำนักข่าวต่างประเทศ ได้รายงานว่า ครอบครัว นางหวัง หญิงชาวจีน ซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงปักกิ่ง ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเรง ไม่เพียงเท่านั้น พ่อของเธอเสี ยชีวิตด้วยโ รคมะเรงลำไส้ใหญ่ พี่ชายของเธอเสี ยชีวิตด้วยเนื้องอกในสมอง สามีของเธอเป็นมะเรงตับ ระยะสุดท้าย และเธอเป็นมะเ ร็งปอด

ครอบครัวของนางหวังมีชีวิตที่ปกติและดูแลสุขภาพมาเป็นอย่างดี เธอไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงเป็นมะเ ร็ง เพื่อค้นหาสาเหตุ แพทย์ได้ทำการทดลองจำนวนมาก และในที่สุดก็ค้นพบสารก่อมะเร็ งที่มีฤทธิ์รุนแรง อะฟลาทอกซิน บน เขียง ที่ครอบครัวของเธอใช้

เปิดรูปภาพ

ผู้เชี่ยวชาญยังชี้ให้เห็นว่า ครอบครัวของนางหวังใช้ ตะเกียบไม้ไผ่ และเขียงไม้มานานแล้ว โดยการผสมอาหารดิบและอาหารปรุงสุก โดยไม่ได้ทำความสะอาด ตากให้แห้ง และเปลี่ยนเป็นประจำ ซึ่งก่อให้เกิดสารพิ ษ อะฟลาทอกซิน ที่อาจทำให้เกิดปัญห าสุขภาพร้ายแร งได้

เปิดรูปภาพ

ปัจจุบันมีครอบครัวที่ป่ วยมะเรง เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ บางคนเชื่อว่ามะเร็ งในทั้งครอบครัวอาจเป็นกร รมพันธุ์ แต่ในความเป็นจริงแล้ว หลาย ๆ คนป่ วยเพียงเพราะพฤติก รรมการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้อง

ในชีวิตประจำวันของเรา เราอาจต้องเผชิญกับสารพิ ษจากเชื้ อราประมาณ 300 ชนิด ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีฤทธิ์หรือเป็นพิ ษ อย่างไรก็ตาม อะฟลาทอกซินจัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเรงชนิดที่ 1

เปิดรูปภาพ

โดยองค์การอนามัยโลก มันมีความเป็นพิ ษมากกว่าสารหนูถึง 68 เท่า เป็นพิ ษมากกว่าโพแทสเซียมไซยาไนด์ถึง 10 เท่า เพียง 1 มิลลิกรัม ก็ก่อให้เกิดมะเ ร็งได้ และถึงต ยได้โดยตรง ถ้าถึง 20 มิลลิกรัม อะฟลาทอกซินไม่มีกลิ่น ไม่มีรส และไม่มีสี

เปิดรูปภาพ

อุณหภูมิในการทำลายอะฟลาทอกซินอยู่ที่ 280 องศาเซลเซียส ดังนั้นวิธีการปรุงและแปรรูปแบบเดิม ๆ จึงไม่สามารถทำลายความเป็นพิ ษของสารพิ ษนี้ได้ นอกจากนี้ สารพิ ษนี้ยังซ่อนตัวได้ง่ายในพื้นที่อยู่อาศัย เช่น ห้องครัวและห้องน้ำ

สารเมตาบอไลต์ของเชือรามีอุณหภูมิการสืบพันธุ์อยู่ที่ 28-38 องศา พวกมันชอบความชื้นและโดยทั่วไปจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า หลังจากพิษอะฟลาทอกซิน ผู้ป่วยจะมีอาการตับอักเสบ เช่น อาเจียน เบื่ออาหาร มีไข้ น้ำในช่องท้อง กรณีรุนแรงอาจเกิดมะเรตับได้