Home ข่าวสังคม ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 8 ม.ค. 67 เช็คราคาน้ำมัน จากปั้ม ปตท. บางจาก เชลล์

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 8 ม.ค. 67 เช็คราคาน้ำมัน จากปั้ม ปตท. บางจาก เชลล์

60

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 8 ม.ค. 67 เช็คราคาน้ำมัน จากปั้ม ปตท. บางจาก เชลล์

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 8 ม.ค. 67 เช็คราคาน้ำมัน จากปั้ม ปตท. บางจาก เชลล์

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  8 ม.ค. 67  บางจาก

 • ดีเซลพรีเมียม ราคา 43.64 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 ราคา 46.74 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.79 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.64 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 32.98 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.75 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 8 ม.ค. 67 เช็คราคาน้ำมัน จากปั้ม ปตท. บางจาก เชลล์

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  8 ม.ค. 67  ปตท. 

 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.79 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.64 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 32.98 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.75 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เบนซิน ราคา 42.64 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 41.54 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.14 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 8 ม.ค. 67 เช็คราคาน้ำมัน จากปั้ม ปตท. บางจาก เชลล์

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  8 ม.ค. 67  เชลล์(Shell) 

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.14 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 33.48 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.25 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 48.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 30.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 45.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 8 ม.ค. 67 เช็คราคาน้ำมัน จากปั้ม ปตท. บางจาก เชลล์