Home ข่าวสังคม “อุเทนถวาย” ออกแถลงการณ์ งดการเรียนการสอน ตั้งแต่ 9 – 11 ม.ค. 67

“อุเทนถวาย” ออกแถลงการณ์ งดการเรียนการสอน ตั้งแต่ 9 – 11 ม.ค. 67

60

จากกรณี อุเทนถวายปทุมวัน กลุ่มนักศึกษาอริ2สถาบัน ยกพวกตีกันกลางสกายวอล์คสยาม เหตุทำให้ห้างMBK ปิดประตูเพื่อความปลอดภัยของคนในห้าง ตามที่ได้รายงานข่าวไปก่อนหน้านี้นั้น

(อ่านข่าว รับปีใหม่ อุเทนถวาย-ปทุมวัน ยกพวกตีกันบนสกายวอล์ค)

"อุเทนถวาย" ออกแถลงการณ์ งดการเรียนการสอน ตั้งแต่ 9 - 11 ม.ค. 67
“อุเทนถวาย” ออกแถลงการณ์ งดการเรียนการสอน ตั้งแต่ 9 – 11 ม.ค. 67

ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก วิทยาเขตอุเทนถวาย ได้ออกมาโพสต์ข้อความดังนี้

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนภายใน เขตพื้นที่อุเทนถวายตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 ณ บริเวณศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการป้องกันและหลีกเลี่ยงการเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ และเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา อาศัยอำนาจตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกที่ 2963/2566 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2566

เรื่อง มอบหน้าที่และอำนาจให้ผู้บริหารกำกับ การบริหาร สั่ง และปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงให้อาจารย์ทุกท่าน #งดการจัดการเรียนการสอนและการสอบแก่นักศึกษาทุกระดับและทุกชั้นปี ภายในเขตพื้นที่อุเทนถวาย ตั้งแต่วันอังคารที่ 9 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 และไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้ามาภายในเขตพื้นที่อุเทนถวาย โดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะดำเนินการตามระเบียบฯ ของทางมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2567

"อุเทนถวาย" ออกแถลงการณ์ งดการเรียนการสอน ตั้งแต่ 9 - 11 ม.ค. 67
“อุเทนถวาย” ออกแถลงการณ์ งดการเรียนการสอน ตั้งแต่ 9 – 11 ม.ค. 67